Informatie over het project

Samen op weg naar een duurzaam Hellendoorn.
Ook in de gemeente Hellendoorn wordt de drang om op lokaal niveau naar oplossingen te zoeken voor het energievraagstuk, het zelf opwekken van energie, en het nemen van eigen verantwoordelijkheid steeds groter.
Dit betekent dat er veel aan het veranderen is en dat er verschuivingen plaats vinden op verschillende terreinen. De financiële crisis en de bezuinigingen die daarvan het gevolg zijn, geven die verschuivingen een extra slinger.
De verschuivingen op het gebied van duurzaamheid richten zich op:
1. Het zelf willen doen of de zelforganisatie van mensen
2. De overstap naar duurzame energie
3. Het decentraal produceren van energie
4. De vermindering van CO2-uitstoot
Binnen de gemeente Hellendoorn is er een grote verscheidenheid aan gemeenschappen, verbanden en netwerken. Er zijn verschillen en overeenkomsten tussen de kernen, maar ook tussen kern en landelijk gebied. Hoewel er verschillen zijn, zit er in alle gemeenschappen veel energie om samen iets te bereiken. Dat zie je ook aan het grote aantal vrijwilligers dat bereid is zich samen ergens voor in te zetten.
Er is in Hellendoorn een steeds groter wordende groep burgers, boeren en bedrijven die zich bewust is van de problematiek rondom energie en graag wil handelen en veranderen.
Maar op dit moment is vaak nog onduidelijk voor hen wat ze zelf kunnen bijdragen, op welke manier en met welke partijen. Ook ontbreekt een gezamenlijke aanpak en bundeling, waardoor partijen elkaar nog niet versterken. Kortom een groot sociaal netwerk rondom het thema energie ontbreekt.
Dit sociale netwerk energie willen we als ReggeStroom graag samen met inwoners van de gemeente Hellendoorn, organisaties, verenigingen en bedrijven in de wereld helpen.
Daarvoor hebben we elkaar nodig. Zodat we van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen versterken en onze totale samenleving duurzamer kunnen maken.

пломбированиеоднакласснвсе герои доты 2лобановский супермаркет классst petersburg russia tempin sochi