Feiten & Cijfers

Meten is Weten, een waar gezegde.
Veel mensen weten niet wat hun energieverbruik is, waar ze op zouden kunnen besparen en hoeveel energie we in onze gemeente met z'n allen gebruiken of in heel Nederland. In de afgelopen jaren is het verbruik van elektriciteit en gas in Nederland afgenomen. Zie ook http://www.netbeheernederland.nl/nieuws/nieuwsbericht/?newsitemid=533823488. In Hellendoorn zien we dat het verbruik van elektriciteit de laatste jaren weer wat toeneemt en het verbruik van gas afneemt. De gemeente Hellendoorn scoort, net als de rest van Overijssel ook goed als het gaat om het aandeel zelf opgewekte energie. In totaal zijn er in Nederland half 2014 185.443 installaties voor zonnepanelen geplaatst. Half 2013 waren dat er nog 93.233, ofwel bijna een verdubbeling.

Gemiddeld verbruik van huishoudens

  • in een appartement 4200 kWh elektriciteit en 1550 m3 gas.
  • in een tussenwoning 4300 kWh elektriciteit en 1600 m3 gas.
  • in een hoekwoning 4550 kWh elektriciteit en 1950 m3 gas.
  • in een vrijstaande woning 5200 kWh elektriciteit en 2400 m3 gas.

Ontwikkeling verbruik in de gemeente Hellendoorn

Uit de cijfers blijkt dat het gasverbruik van particulieren en zakelijk afneemt, maar dat de verhouding tussen beide groepen vrij constant blijft. Het stroomverbruik van particulieren neemt licht af, maar het stroomverbruik zakelijk en daarmee ook het percentage van het totaal neemt toe.

Jaar Gas - particulier % Stroom - particulier % Gas - zakelijk % Stroom - zakelijk % Totaal Gas % Totaal Stroom %
2011 21,226,243 56% 42,011,837 22% 17,016,782 44% 145,288,194 78% 38,243,025 187,300,031
2012 20,667,749 57% 41,480,506 21% 15,702,990 43% 151,701,904 79% 36,370,739 -4.90% 193,182,410 3,14%
2013 20,103,688 56% 41,018,349 20% 15,613,371 44% 163,783,921 80% 35,717,059 -1.80% 204,802,270 6,01%

Omrekenen naar besparen CO2​

Doelstellingen voor energiebesparing en eigen energieopwekking worden vaak vertaald in bespaart CO2. Hiervoor zijn landelijk een aantal omrekenfactoren bepaald, die overigens nog wel eens van elkaar kunnen verschillen. Op deze site hanteren wij de volgende omrekenfactoren:

  • 1 m3 aardgas = 1,8 kg/Co2 (ofwel 0,0018 ton/CO2)
  • 1 kWh elektriciteit = 0,6 kg/CO2 (ofwel 0,0006/CO2.

Een praktijkvoorbeeld: wek je met je zonnepanelen 4000 kWh per jaar op, dan bespaar je dus 2,4 ton CO2. Bespaar je 500 m3 gas, dan bespaar je 0,9 ton CO2. Voor beide samen zou je dan 3,3 ton CO2 besparen. Reductie van CO2 is belangrijk om het broeikaseffect en de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. De doelstelling is om 40 % minder CO2 uit te stoten dan in 1990 en dat wordt nog een hele klus.

Energietrends

Als ReggeStroom zien we een duidelijk trend in Nederland dat we van grijze naar groene energie gaan, van centraal naar decentraal, maar ook dat mensen meer grip willen krijgen op hun energie, het meer zelf wil doen. Aan een aantal trends wordt ook landelijk aandacht besteed. Het is opvallend dat daarbij vaak de trend van mensen om meer zelf te willen doen ontbreekt.

Onderstaand een aantal landelijke publicaties over trends rond energie.